"Nie wykluczamy akwizycji. Przejęcie spółki budownictwa infrastrukturalnego przyspieszyłoby nasz rozwój" - powiedział Sweklej podczas konferencji prasowej.

Wyjaśnił, że specyfika rynku norweskiego sprawia, iż trudno jest znaleźć odpowiedni podmiot, ponieważ większość spółek specjalizuje się w wąskim zakresie usług. "Nam by zależało na kimś, kto samodzielnie potrafi działać wielobranżowo" - powiedział.

Jak podkreślił prezes, Torpol planuje w Norwegii rozwijać się organicznie, jednocześnie rozglądając się za potencjalnymi akwizycjami.

Od grudnia 2010 r. grupa prowadzi działalność operacyjną w Norwegii poprzez oddział Torpol Norge. Obecnie prowadzi proces przekształcania oddziału w spółkę kapitałową na prawie norweskim (w 100% zależną od Torpolu).

Na koniec 2014 r. wartość jej portfela zamówień na tym rynku wynosiła prawie 80 mln zł. W ub.r. spółka zwiększyła swoje przychody w Norwegii o 104,7% do 28,51 mln zł, co stanowiło 3,7% przychodów grupy.

"Poza prowadzeniem działalności operacyjnej na rynku norweskim oddział Torpol Norge monitoruje sytuację oraz perspektywy rozwoju pozostałych rynków skandynawskich (głównie Szwecji), jako potencjalnych kierunków dalszego rozwoju sprzedaży zagranicznej" - napisał Torpol w raporcie rocznym.

Torpol wyda w tym roku ok. 20 mln zł na inwestycje

Torpol przeznaczy na inwestycje, głównie zakup maszyn, ok. 30 mln zł w latach 2015-2016, z czego na bieżący rok przypadnie 20 mln zł, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy spółki Michał Ulatowski.

"Planowany capex jest na poziomie 30 mln zł, zakładamy inwestycje modernizacyjne i odtworzeniowe, zakup sprzętu na Polskę i Norwegię" - powiedział Ulatowski na konferencji prasowej.

"Na ten rok może przypaść około 20 mln zł" - dodał.

Jak podkreślił, spółka nie zmienia swojej dotychczasowej polityki finansowania zakupów maszyn. Sprzęt będzie leasingowany, a wpłaty wstępne Torpol pokryje ze środków własnych.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 775 mln zł w 2014 r.