Zarząd spółki proponuje 16 czerwca jako dzień dywidendy oraz 8 lipca jako termin wypłaty dywidendy.

Dodatkowo, zarząd proponuje pokrycie straty netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 4,67 mld zł z kapitału zapasowego spółki.

Za 2013 rok PKN Orlen wypłacił 1,44 zł dywidendy na akcję.

>>> Czytaj też: Coraz lepsza sytuacja na polskim rynku pracy. Oto najnowsze dane GUS