"Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. informuje, że postanowił zaproponować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie kwoty 705 719 950,65 zł na wypłatę dywidendy (1,65 zł na 1 akcję). Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych. Zarząd spółki proponuje 16 czerwca 2015 roku jako dzień dywidendy oraz 8 lipca 2015 roku jako termin wypłaty dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo zarząd proponuje pokrycie straty netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 4.671,83 mln zł z kapitału zapasowego spółki.

Pod koniec stycznia wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk poinformował, że nie ma wątpliwości, iż spółka wypłaci dywidendę za 2014 rok i zastanawia się jedynie na jej poziomem. Przypomniał, że pomimo straty netto PKN Orlen ma możliwość wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego.

W ubiegłym roku akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 615,90 mln zł, tj. 1,44 zł na dywidendę z zysku za 2013 roku.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł.