Rekomendacja została wydana przy cenie 279,85 zł za akcję. Na zamknięciu we wtorek kurs wynosił 295,95 zł.

Analitycy DM BOŚ prognozują, że zysk netto spółki wzrośnie do 93,9 mln zł w 2015 r., przy przychodach odpowiednio w wysokości 6.923,9 mln zł.