Powód zawieszenia to "nieprzekazanie przez spółki do publicznej wiadomości raportów kwartalnych za ostatni kwartał 2014 r. w terminie określonym przepisami prawa oraz raportów rocznych za 2014 r. w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego" - podano w komunikacie.

KNF wnioskuje o zawieszenie notowań tych spółek do 25 kwietnia włącznie, z wyjątkiem Clean&Carbon Energy - tu proponuje zawieszenie do 31 marca włącznie.