Wcześniej z takim żądaniem do GPW zwróciła się Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Powód zawieszenia to "nieprzekazanie przez spółki do publicznej wiadomości raportów kwartalnych za ostatni kwartał 2014 r. w terminie określonym przepisami prawa oraz raportów rocznych za 2014 r. w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego", jak podała Komisja.

GPW zawiesiła notowania tych spółek do 25 kwietnia włącznie, z wyjątkiem Clean&Carbon Energy - do 31 marca włącznie oraz Euroimplant - do 6 kwietnia włącznie.