Cały czas widać też cień wcześniejszych opinii szefa BOE, który bardziej niż zwykle zaczął akcentować problem nazbyt silnego funta, a także zwracać uwagę na zewnętrzne środowisko niskiej inflacji. Rynek liczy się też z niedoszacowaniem w sondażach eurosceptyków z UKIP w kontekście wyborów do parlamentu zaplanowanych na 7 maja. W tym tygodniu funtowi zaszkodziła kolejna porcja danych, w tym publikowana wczoraj inflacja CPI za luty. Rynek zwrócił uwagę zwłaszcza na niższe odczyty roczne (0,0 proc. r/r), oraz dla inflacji bazowej (1,2 proc. r/r).

Niemniej tak czy inaczej funt zdaje się, że został nadmiernie przeceniony w ostatnim czasie. Dzisiaj strona popytowa próbuje wykorzystać argumenty w postaci wypowiedzi dwóch przedstawicieli Banku Anglii – Nemat Shafik i Kristin Forbes wykluczyli możliwość poluzowania polityki, chociaż nie dali argumentów za ich wcześniejszym podniesieniem. Tym samym podstawy odreagowania funta nie są na razie mocne , ale zmienić to mogłaby publikowana jutro dynamika sprzedaży detalicznej za luty. Oczywiście gdyby była lepsza od oczekiwań, które mówią o odczycie na poziomie 0,4 proc. m/m i 4,7 proc. r/r.

Ciekawe wnioski płyną z analizy koszyka funta publikowanego przez BOE – wykres poniżej. Tutaj znaleźliśmy się na ważnym wsparciu bazującym na szczytach z lipca ub.r. To może stwarzać pretekst do odbicia.

Jedną z ciekawszych relacji może okazać się EUR/GBP, jeżeli przyjmiemy założenie, że greckie propozycje reform, które mogą zostać przedstawione jeszcze przed weekendem, zostaną przyjęte chłodno przez europejskich polityków (mimo, że szef Komisji Europejskiej przyznał, że jest mniejszym pesymistą w tej kwestii, niż kilka tygodni temu). Tak czy inaczej rynków temat Grecji w kontekście potencjalnych problemów tego kraju z płynnością w kwietniu, raczej nie ominie. Mimo, że ostatecznie temat zostanie po raz kolejny zamknięty politycznymi decyzjami.

Na wykresie tygodniowym EUR/GBP widzimy na razie ruch powrotny do naruszonych wcześniej istotnych wsparć. Jeżeli rejon 0,7338-0,7404 zostanie sforsowany to ryzyko zaistnienia negatywnego scenariusza spadnie. Na razie warto brać pod uwagę scenariusz zarysowania tygodniowej formacji odwróconego młotka i dalej cofnięcia się poniżej 0,7250.

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.