„Planujemy zwiększać przychody z usług na poziomie 30% rocznie" - powiedział Sieczkowski na konferencji prasowej, przedstawiając plany Selvity na najbliższe dwa lata.

„Chcielibyśmy jako organizacja utrzymać się na dwucyfrowym poziomie procentowym rentowności" - powiedział także wiceprezes.

W segmencie innowacyjnym cele na 2015 r. to m.in. rozwój przedkliniczny cząsteczek SEL24 i SEL120, a w 2016 r. rozpoczęcie badań klinicznych nad nimi. W 2016 r. spółka chce otworzyć nowy oddział produkcyjny w Polsce, poza Krakowem.

W 2014 r. Selvita odnotowała 41,30 mln zł przychodów, w tym 12,74 mln zł w segmencie innowacyjnym, 16,12 mln zł w segmencie usługowym i 12,43 mln zł z grantów. Backlog według stanu na 19 marca 2015 r. to 31,81 mln zł, w tym 9,85 mln zł w segmencie innowacyjnym, 7,84 mln zł w usługach i 14,12 mln zł z grantów.

W ub.r. spółka po raz pierwszy odnotowała rentowność na poziomie zysku netto. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 5,85 mln zł wobec 2,44 mln zł straty w 2013 r.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu ub. roku spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.