Z kolei przychody ze sprzedaży Merlin.pl wyniosły 116,7 mln zł wobec 72 mln zł rok wcześniej.

Na rozwój działalności Merlin.pl został wzięty w Alior Banku kredyt w wysokości 23,7 mln zł. Termin spłaty został wydłużony. Jak podała Czerowa Torebka w tym roku finansowania będzie wymagać właśnie segment e-commerce oraz Dyskont Czerowna Torebka – podaje portal dlahandlu.pl.

Od stycznia 2015 roku nowym prezesem zarządu Merlin.pl został Tomasz Kowalski. Wcześniej funkcję tę pełnił Ireneusz Kazimierczyk.

Wyniki Czerwonej Torebki

Właściciel serwisu Merlin.pl – Czerwona Torebka - odnotowała 56,71 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 29,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Strata w 2014 roku spowodowana jest przede wszystkim zwiększonymi kosztami działalności operacyjnej" - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna z działalności kontynuowanej wyniosła 35,73 mln zł wobec 25,60 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 230,81 mln zł w 2014 r. wobec 158,40 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 57,24 mln zł wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Czerwona Torebka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 28 grudnia 2012 r., pozyskując z emisji 18,8 mln zł. W 2013 r. przejęła spółki Merlin.pl i Małpkę S.A. (obecnie jest w trakcie sprzedaży tej ostatniej sieci). Ponadto spółka zarządza siecią pasaży handlowych na terenie kraju.