"Zarząd Ceramiki Nowej Gali SA, podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w oparciu o dostępne do podziału, zakumulowane zyski z lat ubiegłych. Planowana kwota dywidendy na 1 akcję to 10 groszy, w związku z czym łączna kwota wypłaty powinna wynieść 4.689.362,10 zł" - czytamy  w komunikacie.

Liczba akcji objętych dywidendą to 46.893.621 akcji, podano także.

Ceramika Nowa Gala odnotowała 2,24 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 roku wobec 1,64 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym w 2014 r.  strata netto wyniosła 1,86 mln zł wobec 35,24 mln zł zysku netto rok wcześniej.

Ceramika Nowa Gala jest producentem gresowych płytek podłogowych. Jest notowana na GPW od 2004 r.