We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że w I-IV kw. 2014 r. miała 5,81 mld zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,18 mld zł zysku rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 4,71 mld zł wobec 0,31 mld zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 106,83 mld zł w 2014 r. wobec 113,60 mld zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 4,67 mld zł wobec 0,62 mld zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie.