Ceramika Nowa Gala 

Zarząd Ceramiki Nowej Gali zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 4,69 mln zł, tj. 1,10 zł na akcję z zysków z lat ubiegłych, podała spółka. >>>> 

SMT  

Obligacje SMT serii D o łącznej wartości nominalnej 7 mln zł zadebiutują w piątek, 27 marca, na Catalyst, poinformowała giełda. >>>>  

PKN Orlen 

PKN Orlen odnotował 5,81 mld zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 0,18 mld zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Krka  

Zarząd i rada nadzorcza Krka podjęły decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom spółki wypłaty dywidendy w wysokości 2,20 euro na akcję, czyli o 4,8% więcej niż rok wcześniej, podała firma. >>>>  

Grupa TU Europa, Talanx International

Grupa Europa wypracowała 1,67 mld zł składki przypisanej brutto i osiągnęła 95,6 mln zł zysku netto (bez dywidend) w 2014 r., co oznacza spadek odpowiednio o 20% i 11% w skali roku. Sprzedaż perspektywicznych linii biznesowych - ubezpieczeń dla MSP i leasingu - wzrosła w ciągu roku o 25%, podała spółka. >>>>  

Pelion

Akcjonariusze Pelionu 21 kwietnia zdecydują o wypłacie 2,0 zł dywidendę na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. >>>>  

4fun Media

Rada nadzorcza 4fun Media powołała wczoraj Rafała Barana na stanowisko prezesa spółki. Zastąpi on na tym stanowisku Ewę Czekałę, która złożyła rezygnację. >>>>  

Polnord

Polnord planuje za miesiąc zakończyć pierwszy etap budowy projektu Neptun Ząbki, podała firma. Kolejny etap powstanie do jesieni tego roku. "Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem, za miesiąc zostanie zakończony pierwszy etap budowy, zaś mieszkańcy będą się mogli wprowadzać do swoich mieszkań od lipca tego roku" - czytamy w komunikacie. "Kolejny etap budowy inwestycji, w którym powstaje 107 lokali, zakończy się jesienią 2015 roku. Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się do nowych mieszkań na początku 2016 r." - podano także.

Apator

Spółka zależna Apatora - Apator Powogaz przejął 100% udziałów w duńskiej spółce Miitors ApS, zajmującej się projektowaniem i rozwojem technologii ultradźwiękowych w obszarze opomiarowania wody i ciepła, podał Apator. Cena nabycia udziałów wyniosła 6,2 mln euro, zaś refinansowanie pożyczek do dotychczasowych udziałowców dodatkowe 0,8 mln euro. >>>>   

Echo Investment

Echo Investment zrealizuje na terenie po byłym hotelu Cracovia projekt dwóch budynków biurowych, które poprzez swoje gabaryty i formę odtwarzają główną bryłę budynku. Obiekt, o wysokości 24,2 m, będzie miał blisko 29 tys. m2 powierzchni całkowitej, z czego ponad 18 tys. m2 przeznaczono pod wynajem, poinformowała spółka. >>>>  

Tauron

Akcjonariusze Tauron Polska Energia zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 kwietnia 2015 r. o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. >>>> 

PKP Cargo 

PKP Cargo przewiozło łącznie 7,5 mln ton ładunków w lutym br, co przełożyło się na wzrost udziału rynkowego o ponad 3 pkt proc. do 49,2%, podała spółka. Podobnie jak w styczniu, silną dynamikę wzrostu - tym razem o 8% r/r - PKP Cargo odnotowało w segmencie przewozów intermodalnych. >>>>  

Unibep 

Zarząd Unibepu rekomenduje przeznaczenie 5,26 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję, podała spółka. Wniosek zarządu został już pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą. >>>>  

2C Partners 

2C Partners zawarło umowy, na mocy których przejęło kontrolę nad rewitalizacją kamienic przy ul. Kamionkowskiej 29 i ul. Czerniakowskiej 178 w Warszawie, podała spółka. Do tej pory projekty były realizowane we współpracy ze spółką Magmillon w ramach spółek celowych specjalnie do tego powołanych. >>>>  

Grupa Work Service 

Exact Systems, spółka zależna Work Service, zawarła list intencyjny ws. potencjalnej akwizycji, polegającej na nabyciu 100% istniejących udziałów polskiej spółki oraz 90% istniejących udziałów spółki belgijskiej, działających w branży outsourcingu i specjalizujących się w kontroli jakości dla przemysłu motoryzacyjnego, za cenę maksymalną - w obu przypadkach - po 4,0 mln euro, podał Work Service. >>>>  

Netia

Netia połączy się ze swoją spółką zależną Netia Brand Management, w celu uproszczenia struktury grupy i obniżenia kosztów, podał operator. >>>>  

Vistula 

Vistula Group przeprowadziła wcześniejszy wykup 140 tys. obligacji serii D o wartości nominalnej 850 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 119 mln zł, podała spółka. „Wcześniejszy wykup obligacji serii D został przeprowadzony zgodnie z żądaniem wcześniejszego wykupu przedłożonym przez spółkę agentowi ds. płatności w dniu 12 marca 2015 roku. Kwoty wcześniejszego wykupu (kwoty główne i kwoty odsetek) zostały przekazane na rachunki obligatariuszy" – czytamy w komunikacie.