Zysk netto grupy wraz z dywidendą otrzymaną od jednostek zależnych wzrósł o 51% do 162,7 mln zł.

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. sprzedało polisy za 904 mln zł (wg MSR i PSR), tj. o prawie 30% więcej niż w poprzednim roku, osiągając przy tym 137 mln zł zysku (z  uwzględnieniem dywidendy otrzymanej od jednostek zależnych) wobec 40,9 mln zł rok wcześniej.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa wypracowało 769 mln zł składki przypisanej brutto wg MSR oraz 1,04 mld zł wg PSR, co oznacza odpowiednio spadek o 44% i 42% r/r. Zysk netto wyniósł 25,9 mln zł w 2014 r. wobec 67,1 mln zł rok wcześniej.

"Bardzo silne i konsekwentnie budowane kompetencje procentują dziś umiejętnością tworzenia innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych i doboru skutecznych kanałów dystrybucji. W minionym roku podpisaliśmy ponad 300 umów i aneksów na dystrybucję ubezpieczeń. Systematycznie modyfikujemy naszą ofertę. Rynek jest bardzo dynamiczny i naszym zdaniem nie można powoli wdrażać produktów. Stawiamy na innowacje, więc nasza oferta potrafi się istotnie zmieniać co kilka miesięcy lub nawet tygodni " - powiedział prezes grupy TU Europa Jacek Podoba, cytowany w komunikacie.

Spółki majątkowa i życiowa ponownie zwiększyły przypis z ubezpieczeń dla małych i średnich firm o 25%.

W 2014 r. TU Europa i TU na Życie Europa kontynuowały rozwój ubezpieczeń dla branży leasingowej, co przełożyło się na 25-proc. wzrost przychodów w tej kategorii. Spółki dystrybuują wyspecjalizowane ubezpieczenia, które zabezpieczają zarówno leasingobiorcę, jak i finansującego.

Wciąż kluczowa dla Grupy Europa pozostaje współpraca z bankami, w szczególności przy oferowaniu zabezpieczeń do kredytów gotówkowych. Ubezpieczenia z tej kategorii były drugą pod względem przypisu linią produktową Europy. Otwarcie banków w zakresie udzielania kredytów konsumpcyjnych, spowodowane wejściem w życie zmodyfikowanej 2 lata temu rekomendacji T, ożywiło w ub.r. ten segment rynku.

W spółce życiowej o 60% wzrósł wolumen sprzedaży ubezpieczeń typu UFK. Obecnie wszystkie ubezpieczenia Europy o charakterze inwestycyjnym posiadają dynamiczną Kartę Produktu, zgodną z rekomendacją Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Oczekując wejścia w życie Rekomendacji U Europa prowadziła w 2014 r. intensywne przygotowania do przejścia z modelu grupowego na sprzedaż ubezpieczeń indywidualnych. Firma przeszkoliła do dziś 15 tys. osób, które będą aktywnie pośredniczyć w sprzedaży jej polis.

Grupa Ubezpieczeniowa Europa jest częścią Talanx International i Meiji Yasuda, jednych z największych firm na globalnym rynku ubezpieczeniowym. Tworzą ją Towarzystwo Ubezpieczeń Europa, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa, ukraińskie spółki Europa.ua oraz Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie. Grupa Europa specjalizuje się w bancassurance - ubezpieczeniach sprzedawanych w powiązaniu z ofertą bankową. Ściśle współpracuje z sektorem finansowym w Polsce, w tym z wiodącymi bankami oraz dużą grupą pośredników finansowych.