Cena nabycia udziałów wyniosła 6,2 mln euro, zaś refinansowanie pożyczek do dotychczasowych udziałowców dodatkowe 0,8 mln euro.

Sprzedającymi udziały w Miitors byli Jens Drachmann - doświadczony konstruktor oraz założyciel spółki oraz wspierające go instytucje finansowe. Spółka Miitors została powołana do życia w 2010 roku w celu rozwoju pełnej gamy innowacyjnych produktów ultradźwiękowych, takich jak wodomierze (wody zimnej i ciepłej), ciepłomierze oraz chłodomierze, tłumaczy Apator.

"Prace rozwojowe, na dzień przejęcia, są bardzo zaawansowane. Miitors opracował m.in. prototyp wodomierza mieszkaniowego wody zimnej, którego testy w pełni potwierdziły założenia projektowe" - czytamy w komunikacie.

Dzięki transakcji Apator Powogaz pozyska innowacyjną technologię, poszerzy portfel produktów oraz zapewni sobie lepszy dostęp do rynków w Europie Zachodniej, Ameryce Pn. i krajach Bliskiego Wschodu.

"Technologie ultradźwiękowe to szybko rosnący i bardzo innowacyjny segment rynku globalnego. Oczekujemy, że zakup technologii Miitors zwiększy nasz dostęp do rynków z wyższym poziomem cen i marż. Pierwsze produkty ultradźwiękowe zostaną włączone do oferty Apator Powogaz w połowie 2016 roku, zaś pełen asortyment do końca 2018 roku" - powiedział prezes Apator Powogaz Krzysztof Prucnal, cytowany w komunikacie.

Miitors będzie funkcjonował w strukturze grupy Apator Powogaz jako centrum kompetencji ultradźwiękowych, jednostka badawczo-rozwojowa prowadząca prace pod kierownictwem Jensa Drachmanna.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.