Chociaż rentowności obligacji sugerują, że inwestorzy spodziewają się pozostania Aten w strefie euro, ekonomiści, tacy jak na przykład Erik Nielsen z UNiCredit Bank twierdzą, że kwestią czasu jest, kiedy Ateny staną pod finansową ścianą.

Przyjęcie euro jest zawsze uważane za "kupno biletu w jedną stronę", nie ma bowiem prawnych precedensów ani politycznej ścieżki do wyjścia członków ze strefy.

Możliwe scenariusze dla przyszłości Grecji bardzo się jednak od siebie różnią: od utrzymania wspólnej waluty do katastrofalnego „rozwodu”. Niewykluczone są też pośrednie rozwiązania. Niejasne jest również to, kto ma ( i w jaki sposób) poinformować świat, że Grecja wkroczyła właśnie w „ekonomiczne życie pozagrobowe”. Odpowiedzialni za to mogliby być między innymi Tsipras, szef Rady Europejskiej Donald Tusk, prezydent Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker albo EBC.

Poniżej znajdują się 3 możliwe do zrealizowania scenariusze dla Grecji:

Scenariusz A: uniknięcie „Grexitu”

Tsipras, którego Syriza wygrała styczniowe wybory obiecywał, że cofnie trudne warunki spłaty pożyczek ratunkowych, jednak skapitulował pod ostrzałem żądań wierzycieli. Jego polityczna gra na zwłokę doprowadziła do uszczuplenia greckich rezerw gotówkowych oraz okaleczenia tamtejszych banków.

Grecki premier mając do wyboru usunięcie ze strefy euro albo wykorzystanie oszczędności w celu spłaty pożyczek, zdecydował się na drugie rozwiązanie. EBC utrzymuje swoje poparcie dla planu spłaty długu.

Scenariusz B: "Hotel California"

Grecki Minister Finansów Janis Warufakis opisał członkostwo w strefie euro za pomocą słów piosenki zespołu Eagles: „Możesz wymeldować się kiedy tylko chcesz, ale nigdy nie możesz odejść”.

Łańcuch zdarzeń prowadzących do „Grexitu” może przyśpieszyć, jeśli Tsipras nie znajdzie kompromisu, który zaakceptują wszystkie zainteresowane strony sporu, począwszy od niemieckiego rządu, a skończywszy na niektórych frakcjach Syrizy.

Przewrót

Dramatyczne skutki kontroli przepływów kapitałowych, czyli ograniczenie wypłat i przelewów – mogą zmusić Tsiprasa do kompromisu. Według badań opinii publicznej zdecydowana większość Greków (od 66 do 75 proc.) chce pozostania w strefie euro „za wszelką cenę”.

Tsipras tworzy nową koalicję z opozycyjnymi proeuropejskimi partiami. Referendum przeprowadzone w sprawie kontroli przepływu kapitału i zamykania banków, daje mu mandat do zmiany politycznego kursu. Zostanie utworzony proeuropejski rząd i Grecja pozostanie w strefie euro, ale tylko do czasu kolejnych zawirowań makroekonomicznych, które wywołają nową recesję.

Finansowy "czyściec"

Wraz z zamykaniem banków sytuacja polityczna pogorszy się oraz nasilą się antyunijne społeczne nastroje, z Niemcami jako głównym antagonistą. Badania pokazują, że sympatia Greków w stosunku do strefy euro jest bardzo zmienna.

Kontrola przepływu kapitału da rządowi czas i przestrzeń do drukowania pieniędzy lub emisji weksli dla krajowych płatności. Nowe środki szybko stracą na wartości, odzwierciedlając słabe fundamenty gospodarki, która kurczy się od 2008 roku.

Strefa euro będzie zmuszona dać Grecji pożyczkę w „twardej walucie”, by uniknąć całkowitego załamania jej gospodarki, które doprowadziłoby do utworzenia upadłego państwa w ważnym strategicznie regionie.

Większość greckich banków i firm nie wywiąże się ze spłaty długu. Niektóre depozyty bankowe będą zajęte i posłużą do dofinansowania systemu finansowego.
Grecja nie opuści oficjalnie strefy euro, drzwi do niej będą otwarte, jeśli jej gospodarka powróci do dobrej kondycji. Na jakiś czas znajdzie się jednak w finansowym „czyśćcu”.

Scenariusz C: katastrofa

Grecja opuści strefę euro w atmosferze skandalu, przy towarzyszących temu demonstracjach i pogłębieniu nędzy obywateli, za co rząd obwini Niemcy.

Rząd w Atenach nie otrzyma żadnego wsparcia w postaci zastrzyku gotówki potrzebnej do wykupu obligacji i spłaty zadłużenia. Ekipa Tsiprasa upadnie, co będzie oznaczało lata chaosu potrzebne do wyłonienia się nowych sił politycznych.

Grecka gospodarka pogrąży się w kolejnym kryzysie. Wykrwawienie się Aten doprowadzi do największego bankructwa w historii kapitalizmu. Doprowadzi ono do wywarcia wielkiej presji na słabsze kraje strefy euro, na przykład Włochy.

Fatalne nastroje polityczne doprowadzą do wyjścia Grecji z Unii Europejskiej. Zniszczenie przekonania o trwałości strefy euro doprowadzi do wielkiej niepewności na światowych rynkach finansowych.

Grecja utonie w morzu chaosu. Kraj będzie nękany ekstremistami od lewej do prawej strony sceny ideologicznej. Podważy to sens członkostwa Aten w NATO. Pchnie też Grecję w objęcia Rosji, co zapewni Putinowi śródziemnomorską placówkę.