"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 1.146.442.624,92 zł w następujący sposób:
1) kwotę 262.882.409,10 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,15 zł, 2) kwotę 883.560.215,82 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego" - czytamy w projekcie uchwały.

Ponadto projekt uchwały ustala dzień dywidendy na 22 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2015 r.

W 2014 r. akcjonariusze Taurona zdecydowali o wypłacie 332,98 mln zł dywidendy z zysku za 2013 r., co dało 0,19 zł na jedną akcję. Zarząd spółki rekomendował wówczas wypłatę 0,15 zł za akcję.

W całym 2014 r. spółka miała 1.180,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 1146,44 mln zł wobec 1688,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.