Dla ropy WTI, która za chwilę będzie zmagać się z barierą 50 USD/brk mocne wsparcie to okolice 48,70 USD/brk. Wyraźniejsze zejście niżej będzie zanegowaniem pozytywnych sygnałów płynących z analizy technicznej – wzrost minimum do 54,20-54,80 USD/brk, które stanowią maksima z lutego. Kluczowe będzie oczywiście obserwowanie dalszego rozwoju wypadków w Jemenie, który raczej nie zapowiada się na tzw. „flash war”. Mimo tego faktu próba większego odbicia cen surowca będzie skutecznie „gaszona” przez widmo uwolnienia nawet części gigantycznych zapasów tego surowca, jakie zalegają w magazynach, a także na specjalnie wynajętych ku temu tankowcach.

Do czego zmierzam? Dzisiaj można po południu można było zaobserwować próbę osłabienia takich walut jak dolar kanadyjski, czy też korona norweska – obie są wrażliwe na wahania cen ropy, a tak jak wspomnieliśmy po wcześniejszym wyskoku zaczęła tanieć. Tylko, że tu natychmiast pojawiają się ryzyka. Dzisiejsze wystąpienie szefa Kanady, w którym powtórzył, że trzeba dać sobie więcej czasu, aby ocenić wpływ ostatnich działań banku centralnego, a gospodarka powinna zacząć stopniowo odbijać, to sygnał, że Poloz raczej nie będzie forsował cięcia stóp procentowych na najbliższych posiedzeniach. To z kolei potwierdza tezę, że w średnim terminie pary z CAD (grające na długo) mogą być ciekawe, gdyż kanadyjska waluta była wcześniej wyprzedawana. Tym samym gra w kontrze do tej strategii powinna mieć z założenia dość krótkoterminowy charakter i to raczej tylko na USD/CAD (dolar może odbijać, gdyż rynek będzie się ustawiał pod przyszłotygodniowe, kluczowe dane z gospodarki, co było widać już dzisiaj). Ruch ten będzie tylko korektą w zapoczątkowanym wcześniej średnioterminowym trendzie na umocnienie się CAD - mocny opór to okolice 1,2615-20, a wsparcie to okolice 1,2370-80.

Mniej ryzykownie wygląda korona norweska. Gdyż tutaj członkowie Norges Banku będą mieć interes w nie dopuszczeniu do nadmiernego umocnienia się lokalnej waluty. Na wykresie USD/NOK widać, że próbujemy powrócić powyżej naruszonego poziomu 7,8868. Jeżeli to się uda to celem w kolejnych dniach może być rejon 8,03-8,0350.

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.