"Na podstawie listu intencyjnego strony postanowiły przeprowadzić negocjacje oraz badanie due dilligence w celu uzgodnienia warunków potencjalnej transakcji. Ostateczna cena potencjalnej transakcji dla spółki polskiej została ustalona w kwocie maksymalnej 4.000.000 euro oraz dla spółki belgijskiej w kwocie maksymalnej 4.000.000 euro, jeśli przeprowadzone przez spółkę zależną badanie due dilligence nie wykaże, że zysk netto za 2014 w spółce polskiej i w spółce belgijskiej wyniesie mniej niż 550.000 euro dla każdej z tych spółek." - głosi komunikat.

Oferta uzależniona jest od spełnienia określonych warunków, w tym m.in.: pozytywnego wyniku due dilligence biznesowego, finansowego, podatkowego i prawnego w obu spółkach i ustalenia treści umowy inwestycyjnej, której zawarcie planowane jest do dnia 30 czerwca 2015 r.

"Spełnienie ww. warunków nie zobowiązuje jednak żadnej ze stron do realizacji potencjalnej transakcji. Ostateczne zasady i warunki potencjalnej transakcji zostaną zawarte w umowie inwestycyjnej ww. list intencyjny zapewnia spółce zależnej wyłączność do dnia 30 czerwca 2015 roku na prowadzenie negocjacji i badanie due dilligence" - czytamy dalej.

Potencjalna transakcja jest elementem realizacji strategii akwizycyjnej Exact Systems, podsumowano w komunikacie.

Work Service S.A. jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Przyłączona ostatnio do grupy spółka IT Kontrakt specjalizuje się w leasingu informatyków i programistów. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBrigde Investments.