Wynik z tytułu odsetek wyniósł 268,15 mln zł wobec 243,81 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 59,66 mln zł wobec 41,63 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 7,72 mld zł na koniec 2014 r. wobec 7,38 mln na koniec 2013 r.

Współczynnik wypłacalności na koniec 2014 r. wyniósł 13,4% mln zł wobec 12,9% mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Jego akcjonariuszami są Poczta Polska (75% minus 10 akcji) oraz PKO Bank Polski (25% plus 10 akcji).