Według komunikatu, emisja odbędzie się na poniższych parametrach: wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł; okres zapadalności: 36 miesięcy; okres odsetkowy: 3 miesiące; obligacje nie są zabezpieczone.

Według prospektu programu emisji obligacji Murapolu do łącznie 100 mln zł ofertę pierwszej serii spółka miała rozpocząć do końca marca.

Murapol planuje przeprowadzenie całego programu poprzez emisje kolejnych serii o łącznej wartości do 100 mln zł w ciągu 12 miesięcy. Celem emisji obligacji jest refinansowanie zapadającego długu odsetkowego oraz zasilenie kapitału obrotowego, w tym z przeznaczeniem na zakup nowych gruntów pod inwestycje lub prowadzenie inwestycji budowlanych. Szacunkowa łączna kwota wpływów netto ma wynieść łącznie ok. 96,8 mln zł.

Oferującym jest Noble Securities.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) 13 marca.

Murapol S.A. jest deweloperem o zasięgu ogólnopolskim, funkcjonuje od 2001 r. Obecnie realizuje projekty m. in. w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Bielsku-Białej, Poznaniu i w Warszawie.