ZCh Police

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zgodziła się na nabycie składników aktywów trwałych w ramach inwestycji "Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą", podała spółka. Budżet inwestycji wynosi 1,675 mld zł. >>>> 

Grupa Azoty 

Grupa Azoty finalizuje rozmowy na temat zewnętrznego finansowania inwestycji w instalację produkcji propylenu metodą PDH w Policach. Możliwe jest zaangażowanie kapitałowe Polskich Inwestycji Rozwojowych (PIR), wynika z wypowiedzi przedstawicieli grupy i ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego. >>>>  

Grupa Azoty spodziewa się, że ogłoszona dziś inwestycja w instalację produkcji propylenu metodą PDH w Policach zwiększy przychody Zakładów Chemicznych Police o ok. 2 mld zł rocznie, poinformowali przedstawiciele spółki i jej doradcy ekonomicznego, firmy PwC. Uruchomienie instalacji planowane jest na 2019 r.>>>>

Asbis Enterprises 

Asbis Enterprises odnotował 0,95 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 12,67 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Asbis Enterprises oczekuje, że nawet jeśli przychody nie wzrosną istotnie w porównaniu do 2014 roku, to jego zyskowność powinna się poprawić, poinformował przewodniczący rady dyrektorów i dyrektor generalny Siarhei Kostevitch. >>>>  

Bank Pocztowy 

Bank Pocztowy odnotował 43,64 mln zł skonsolidowanego wyniku finansowego netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 36,03 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Bank Pocztowy planuje na ten rok emisje obligacji długo- i krótkoterminowych na łączną kwotę ok. 350 mln zł, poinformował członek zarządu Paweł Spławski.>>>> 

Bank Pocztowy, który w ub. roku zwiększył zysk netto o 21% r/r do 43,6 mln zł, chce utrzymać taki wynik z bieżącym roku. Bank oczekuje lekkiego spadku marży odsetkowej z ubiegłorocznego poziomu 3,8%, poinformowali przedstawiciele zarządu.>>>>  

Eurocash 

Eurocash odnotował 180,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 221,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym. >>>>  

Eurocash ocenia, że przedsiębiorczość pozostaje głównym czynnikiem odróżniającym Polskę od większości innych krajów europejskich i dzięki przedsiębiorczości klientów, wspieranych przez grupę Eurocash, rynek małych i średnich sklepów na nowo zdobywa siłę i pozostanie najważniejszym segmentem rynku dystrybucji, poinformował prezes Eurocash Luis Amaral.>>>>  

Akcjonariusze Eurocach zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 kwietnia br. o wypłacie 0,79 zł na akcję tytułem dywidendy za 2014 r., wynika z uchwał ZWZ.>>>>  

Murapol 

Murapol planuje emisję 300 tys. obligacji serii P na kwotę 30 mln zł w ramach programu emisji obligacji, podała spółka. >>>>  

Ursus

Ursus prezentuje podczas targów Agrotech w Kielcach nową odsłonę "flagowego" ciągnika serii C, podała spółka. Dzięki poszerzeniu oferty ciągników i dostosowaniu jej do oczekiwań polskich odbiorców spółka spodziewa się wzrostu sprzedaży w kraju. >>>>  

Grupa Kęty 

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 kwietnia o przeznaczeniu łącznie 101,11 mln zł z zysku za 2014 r. i lata ubiegłe na wypłatę dywidendy, podała spółka. >>>>  

Kerdos 

Kerdos szykuje dwie akwizycje w branży drogeryjnej, z której jedna na ok. 25 sklepów ma być sfinalizowana w II kwartale, poinformował prezes Kamil Kliniewski.>>>> 

Kerdos chce podwoić sieć Meng w Luksemburgu do ponad 40 drogerii w ciągu trzech lat, poinformował prezes Kamil Kliniewski. >>>>  

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych dopuścił 13,2 tys. obligacji serii I spółki Kerdos do obrotu na Catalyst, podała giełda. "Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 294/2015 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 13.224 obligacje na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1.000 zł każda" – czytamy w komunikacie.

Asseco CE 

Akcjonariusze Asseco Central Europe zdecydowali o wypłacie 0,47 euro na akcję dywidendy z zysku za 2014 r., podała spółka. >>>>  

CDRL 

Zarząd CDRL zarekomenduje wypłatę dywidendy za 2014 r. w wysokości 0,75 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

ATM Grupa 

Zarząd ATM Grupa zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za 2014 r. w kwocie 12,65 mln zł, tj. 0,15 zł na 1 akcję, podała spółka. >>>>  

Work Service

Work Service wyemituje obligacje serii S o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł w ramach programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, poinformowała spółka. Na mocy uchwały emisyjnej zarząd spółki postanowił wyemitować, w trybie niepublicznym (...), korporacyjne, niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela serii S o oprocentowaniu zmiennym, w liczbie do 20.000 sztuk, o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 złotych, i łącznej wartości, liczonej według wartości nominalnej jednej obligacji, do 20.000.000,00 złotych ('obligacje'), które będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 1.000,00 złotych" - czytamy w komunikacie. Dzień emisji został ustalony na 30 marca 2015 r. i jest równoznaczny dacie przydziału obligacji. Dzień wykupu to 30 marca 2017 r.

GTC 

Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 kwietnia o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z drodze emisji do 140 mln akcji z prawem poboru, wynika z projektów uchwał na walne.

mBanku 

Aspiro, spółka zależna mBanku, sprzedała na rzecz Avanssur société anonyme, podmiotu z grupy AXA, 100% akcji BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, tj. 15.741.177 akcji uprawniających do wykonywania 15.741.177 głosów na walnym zgromadzeniu BRE TUiR, podał bank. >>>>