W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 14,7 zł. W czwartek na zamknięciu kurs wynosił 14,44 zł.

"Choć nadal uważamy, że perspektywy spółki są dobre, najnowsze prognozy odnośnie wzrostu cen mięsa oraz rosnąca konkurencja na krajowym rynku wskazują na duże utrudnienie w utrzymaniu rentowności z ubiegłego roku. Biorąc również pod uwagę wzrost kursu w ostatnich miesiącach o ponad 6,0%, zdecydowaliśmy się wydać rekomendację 'neutralnie', przy czym nasza obecna cena docelowa to 15,64 zł ( +6,4% potencjał wzrostu)" - czytamy w raporcie.

Broker szacuje, że Tarczyński wypracuje w 2015 roku przychody na poziomie 526,6 mln zł, EBITDA 46 mln zł i zysk netto 15,4 mln zł.