"Zwyczajne walne zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok 2014 w kwocie 244.579.936 złotych rozdysponowany zostanie w ten sposób, że: (1) osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 19 maja 2015 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,79 zł na jedną akcję spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 10 czerwca 2015 roku; oraz (2) pozostała część zysku za rok 2014 przelana zostanie na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwałach walnego.

W ubiegłym roku akcjonariusze Eurocash zdecydowali o przeznaczeniu łącznie 110,57 mln zł z zysku za 2013 r. oraz lata poprzednie na dywidendę, co oznaczało wypłatę również w wysokości 0,79 zł na akcję.

Grupa Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). Poprzez szereg formatów dystrybucji, grupa Eurocash koncentruje się na hurtowej dystrybucji produktów FMCG do tradycyjnych sklepów i placówek detalicznych w całej Polsce. Po połączeniu z grupą Tradis w ramach prowadzonych przez grupę różnych formatów franczyzowych skupionych jest około 10 tysięcy niezależnych sklepów detalicznych.