Z jednej strony oczekiwania na kontynuację luzowania polityki pieniężnej w Polsce wzmacniały krótki koniec krzywej, z drugiej wyraźny wzrost długiego końca krzywej w Stanach Zjednoczonych doprowadził do przeceny polskich „dziesięciolatek”. W ciągu całego dnia kwotowania IRSów w terminach 1Y-2Y wzrosły o 1-2 pb, natomiast dłuższych 5Y-10Y o 4-7 pb. Wyraźnie widać tu było silną korelację z rynkiem amerykańskim (w strefie euro stawki IRS utrzymały się na niezmienionym poziomie lub nawet lekko spadły), który systematycznie rósł od rana. Przecenę amerykańskich papierów wspierały rosnące ceny ropy naftowej (w ciągu ostatnich dni cena WTI wzrosła o prawie 10%), lepsze od oczekiwań dane z rynku pracy, a także wypowiedź D. Lockharta (głosujący członek Fed), który stwierdził, że gospodarka wysyła sprzeczne sygnały. Jego zdaniem jedną z przyczyn słabszych danych makroekonomicznych były warunki pogodowe, ale jednak część z nich mogła być również spowodowana aprecjacją dolara. Mimo to jednak jest w dalszym ciągu nie można wykluczyć, że Fed w okolicach czerwca będzie rozważał podwyżki stóp procentowych.

Najciekawszym wydarzeniem na krajowym rynku stopy procentowej była aukcja zamiany. Ministerstwo Finansów oferowało do odkupu papiery skarbowe serii PS0415, OK0715 i DS1015, a emitowało WZ0120 i PS0420. Inwestorzy na aukcji zgłosili wysoki popyt, dzięki czemu MF sprzedało obligacje o łącznej wartości 6,5 mld PLN. To znacznie wyższa wartość niż średnia na poprzednich aukcjach, kiedy to średnia wartość emisji wynosiła 4,7 mld PLN. Zdecydowanie większy okazał się udział obligacji o stałym kuponie (PS0420) – 3,94 mld PLN, a niższy o zmiennym (WZ0120) – 2,57 mld PLN. Na aukcji odkupione zostały papiery PS0415 o łącznej wartości 3,4 mld PLN. Oznacza to, że 25 kwietnia wartość papierów tej serii, które zapadną wyniesie 14,5 mld PLN (dodatkowo inwestorzy otrzymają z tytułu odsetek środki w wysokości około 4 mld PLN). Cena w przypadku WZ0120 wyniosła 99,80-99,82 PLN, natomiast rentowność PS0420 została ustalona na 1,915%. Naszym zdaniem aukcja będzie miała neutralny wpływ na rynek, natomiast perspektywa kwietniowego rozliczenia 5-letniej obligacji i wypłata odsetek będzie wzmacniała polski rynek stopy procentowej w najbliższych tygodniach.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.