"Zwyczajne walne zgromadzenie Asseco Central Europe (…) zatwierdza podział zysku spółki za rok 2014 w wysokości 16.499.303,57 euro w następujący sposób:
6.460.103,57 euro zostanie przeniesione na rachunek zysków zatrzymanych,
10.039.200,00 euro zostanie rozdzielony pomiędzy akcjonariuszy jako dywidenda, na akcję przypada 0,47 euro" - czytamy w komunikacie.

ZWZ ustaliło także dzień ustalenia prawa do dywidendy na 8 kwietnia 2015 r. Wypłata nastąpi w dwóch ratach: 7,903,200.00 euro (0,37 euro na akcję) zostanie wypłacone 28 kwietnia, a  2,136,000.00 euro (0,10 euro za akcję) 5 czerwca 2015 r.

Asseco Central Europe należy do grupy Asseco Poland, gdzie odpowiada za rozwój biznesu w regionie Europy Środkowej.