• Rajd USD sugeruje, że konsolidacja mogła się już zakończyć
• Japonia nadal zmaga się z deflacją, para USD/JPY traci na wartości
• Para AUD/USD powraca w dolne rejony przedziału, niedźwiedzie czekają na większy spadek

Wczoraj USD gwałtownie się umocnił we wszystkich parach z poziomu najnowszych lokalnych minimów z początku sesji europejskiej. Jest to oznaka możliwego zakończenia konsolidacji USD, mimo iż potwierdzenie tej tezy uzyskamy dopiero po publikacji istotnych danych amerykańskich w przyszłym tygodniu. Co istotne, Yellen wygłosi dziś przemówienie w San Francisco pod koniec dnia; w ramach wystąpienia przewidziano również sesję pytań i odpowiedzi, dlatego istnieje szerokie pole manewru w kontekście potencjalnych reakcji.

Wczoraj miały miejsce dwa odczyty danych amerykańskich, które zapewniły wsparcie dla USD: pierwszym z nich był kolejny mocny odczyt liczby wniosków o zasiłki w Stanach Zjednoczonych, który potwierdził dobrą sytuację na rynku pracy, a drugim – odczyt flash PMI w sektorze usługowym (Markit) w marcu, który okazał się zgodny z oficjalnym odczytem dla sektora niewytwórczego (ISM) i odnotował najnowsze sześciomiesięczne maksimum.

Opublikowane w nocy dane na temat inflacji w Japonii kolejny raz odbiegały od wartości docelowych i wydaje się, że w kwietniu czekają nas odczyty deflacyjne, nieuwzględniające porównania VAT w ujęciu rok do roku. W odniesieniu do inflacji bazowej w ujęciu miesiąc do miesiąca - poziomu cen od końca maja ubiegłego roku, bazowy odczyt CPI spadł o -0,7%, a odczyt CPI z wyłączeniem cen żywności i energii spadł aż o -0,9%! Innymi słowy, nie tylko BoJ nie osiąga wartości docelowych, ale cała Japonia bezpośrednio zmaga się z deflacją.

Para EUR/USD uzyskała dziś solidne potwierdzenie wczorajszego odwrócenia i czekamy na dalszy spadek, który przygotuje nas na publikację kluczowych danych ekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych w przyszłym tygodniu.

Podsumowanie w koszyku G-10:

USD: waluta wydaje się umacniać; ostatecznym potwierdzeniem będą opublikowane w przyszłym tygodniu dane ekonomiczne. Osobiście biorę ten rajd za dobrą monetę po wczorajszym zdecydowanym odrzuceniu kolejnego gambitu w parze EUR/USD dotyczącego poziomu 1,1000. Uwaga na wystąpienie Yellen poświęcone polityce pieniężnej (w tym na sesję pytań i odpowiedzi).

EUR: wczorajsze ogólne osłabienie sugeruje, że squeeze się już zakończył; w parach EUR/USD, EUR/JPY i EUR/GBP nastąpiło odwrócenie. Uwaga na większe spadki we wszystkich trzech parach, które mogą zapowiadać test minimów cyklu w perspektywie tygodnia lub dwóch.

JPY: waluta nadal trzyma się mocno, mimo iż para USD/JPY dziś rano spadła nieco powyżej oporu na poziomie 119,25. Para EUR/JPY i pozostałe pary z JPY nadal są wrażliwe pod względem technicznym.

GBP: waluta jest skorelowana z kursem USD; para GBP/USD od momentu otwarcia straciła na wartości, a para EUR/GBP również poszła w dół – mogliśmy już osiągnąć wierzchołek cyklu, a wczorajsza akcja sugeruje, że miało to miejsce również i w parze EUR/USD.

CHF: dziś rano para EUR/CHF podjęła nieudaną próbę osiągnięcia poziomu 1,0500, dlatego należy uważać na nowe, niższe poziomy wsparcia, jeżeli akcja nie zatrzyma się na poziomie 1,0400. Para USD/CHF utworzyła wczoraj formację rosnącego młota, która dziś znalazła potwierdzenie; byki uzyskają jeszcze większą pewność po ponownym osiągnięciu poziomu 0,9750.

AUD: para AUD/USD powraca w dolne rejony przedziału; niedźwiedzie czekają na większy spadek poniżej poziomu 0,7750, który ostatecznie potwierdzi odwrócenie kursu w dół po ostatniej próbie przełamania w górę.

CAD: po osłabnięciu wczorajszego rajdu cen ropy kurs CAD nieco się wahał; zaczekajmy na zdecydowany ruch w górę z poziomu 1,2500 w parze USD/CAD, który potwierdziłby, że granice przedziału się utrzymają.

NZD: para AUD/NZD nadal bardziej sugeruje, niż realnie potwierdza możliwość aprecjacji, przez co trudno dokonać wyboru pomiędzy sprzedażą AUD a sprzedażą NZD. Wynik może być uzależniony od kierunku apetytu na ryzyko (ponieważ NZD to popularna waluta kupna w transakcjach carry). Para NZD/USD zeszła w dolne rejony przedziału, nadal jednak nie osiągnęła poziomu 0,7550, czy wręcz 0,7500, który stanowiłby przekonujący argument dla niedźwiedzi.

SEK: uwaga na dzisiejszy odczyt sprzedaży detalicznej – rosnące stopy i nadal zmienne ryzyko mogą wpłynąć na wrażliwość SEK. Para EUR/SEK dociera do istotnego oporu na poziomie 9,35, co może oznaczać test obszaru 9,45/50 w przypadku słabego odczytu.

NOK: NOK może być podatna na wahania, jeżeli odczyt stopy bezrobocia w marcu wykaże wzrost; jest to związane z wczorajszym spadkiem cen ropy i przetrwaniem przez parę EUR/NOK testu dolnych rejonów w okolicach minimów przedziału i 200-dniowej średniej ruchomej.

Najważniejsze dane ekonomiczne

• Japonia: stopa bezrobocia w lutym wykazała 3,5% zgodnie z przewidywaniami, w porównaniu z odnotowaną w styczniu wartością 3,6%
• Japonia: wydatki gospodarstw domowych ogółem w lutym wykazały -2,9% w ujęciu rok do roku, w porównaniu z przewidywaną wartością -3,2% i odnotowaną w styczniu -5,1%
• Japonia: krajowy odczyt CPI w lutym wykazał +2,2% w ujęciu rok do roku, w porównaniu z przewidywaną wartością +2,3% i odnotowaną w styczniu 2,4%
• Japonia: krajowy odczyt CPI z wył. cen żywności i energii w lutym wykazał +2,0% w ujęciu rok do roku, w porównaniu z przewidywaną wartością +2,1% i odnotowaną w styczniu +2,1% w ujęciu rok do roku
• Japonia: handel detaliczny w lutym wykazał -1,8% w ujęciu rok do roku, w porównaniu z przewidywaną wartością -1,5% i odnotowaną w styczniu -2,0%

Główne nadchodzące wydarzenia ekonomiczne (wszystkie godziny według czasu Greenwich)

• Szwecja: sprzedaż detaliczna w lutym (08:30)
• Wielka Brytania: wystąpienie Carneya z BoE (08:45)
• Norwegia: stopa bezrobocia w marcu (09:00)
• Wielka Brytania: wystąpienie Broadbenta z BoE (09:15)
• Stany Zjednoczone: wystąpienie wiceprezesa Fischera z Fed (10:30)
• Stany Zjednoczone: korekta PKB w IV kw. (12:30)
• Stany Zjednoczone: wyniki ankiety Uniwersytetu Michigan dotyczącej nastrojów (14:00)
• Norwegia: wystąpienie Olsena z Norges Bank (16:00)
• Stany Zjednoczone: wystąpienie prezes Yellen z Fed w sprawie polityki pieniężnej (21:45)