W ubiegłym roku akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o przeznaczeniu 13,49 mln zł na dywidendę z zysku za 2013 r. i lata ubiegłe, co dało wypłatę w wysokości 0,16 zł na akcję.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.