„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 84/2014 z 12 września 2014 r. dotyczącego umowy sprzedaży akcji spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (…) na rzecz Avanssur société anonyme z siedzibą Suresnes, Francja (podmiot z grupy AXA), zarząd mBanku S.A. informuje, iż w związku ze spełnieniem się warunków zawieszających, w dniu 27 marca 2015 r. Aspiro S.A. (spółka zależna banku) sprzedała 100% akcji BRE TUiR, tj. 15.741.177 akcji uprawniających do wykonywania 15.741.177 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu BRE TUiR" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie bank podpisał umowę dystrybucyjną z AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń. Umowa reguluje długotrwałą współpracę pomiędzy bankiem a AXA Życie w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na życie, podano także.

Bank podał, że o podpisaniu kolejnych umów z grupą AXA oraz o ostatecznej, łącznej wartości wynagrodzenia z tytułu zawarcia umów z grupą AXA poinformuje w kolejnych komunikatach.

W połowie września spółka zawarła z Avanssur SA z grupy Axa umowę dotyczącą sprzedaży 100% akcji BRE TUiR. Przewidywana łączna wartość wynagrodzenia z tytułu zawarcia umów z podmiotami z grupy Axa wyniesie ok. 570 mln zł, z czego kwota ok. 180 mln zł będzie rozpoznana przez okres 10 lat.

W listopadzie ub.r. Avanssur otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji. Tym samym spełniony został jeden z dwóch warunków zawieszających transakcję. Kilka dni temu zgody na transakcję udzieliła Komisja Nadzoru Finansowego.

BRE TUiR specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych programów bancassurance dla sektora finansowego.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 117,98 mld zł na koniec 2014 r.