Obecnie klientom oferowane są fundusze zarządzane przez ING TFI, Altus TFI, Aviva Investors, Investors TFI, MetLife, PZU Inwestycje i Union Investment.

"To jest dopiero początek. Na tej liście znajdą się bardzo mocne nazwy. Ona będzie się zmieniała w czasie" - powiedział Bohynik na konferencji prasowej.

ING spodziewa się, że nowa oferta spotka się z zainteresowaniem klientów, którzy dotychczas korzystali z kont oszczędnościowych w banku. "Dla segmentu masowego i personal banking to będzie główny produkt inwestycyjny" - powiedział Mateusz Poznański, dyrektor w pionie bankowości detalicznej ING Banku Śląskiego.

"Dojście do miliarda euro aktywów pewnie nam sporo zajmie, natomiast dla nas ważniejsza rzecz to jest wskaźnik, który mówi, ile wśród klientów, którzy kupują jednostki konta funduszowego to są klienci, którzy po raz pierwszy kupują fundusze inwestycyjne. Trzy tygodnie sprzedaży pokazują nam świetne wyniki - to jest 45%" - powiedział Daniel Szewieczek, dyrektor departamentu oszczędności w banku.

W 2013 r. grupa ING uruchomiła podobny produkt w Belgii, pod nazwą ING Core Fund. W ciągu 2 lat aktywa tego funduszu sięgnęły 1,025 mld euro. Do końca 2014 r. pozyskano 60 tys. klientów, spośród których 30% inwestowało po raz pierwszy w życiu.

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z grupy ING w Polsce obecne jest od 1997 roku. Tworzy fundusze i portfele inwestycyjne i zarządza nimi.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 99,86 mld zł na koniec 2014 r.