"EGB Investments S.A. informuje (na podstawie uchwały nr 292/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), iż 30 marca br. nastąpi pierwsze notowanie w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii AD (9/2014) o wartości nominalnej 1.000 zł każda" - czytamy w komunikacie.

EGB Investments to firma windykacyjna. Od września 2010 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.