To każe zastanowić się nad kluczowymi odczytami indeksów Tankan, które poznamy w nocy z wtorku na środę. W kontekście mieszanych danych dotyczących inflacji, jakie poznaliśmy w końcu ubiegłego tygodnia, dodaje to punktów oczekiwaniom na zwiększenia skali zakupów przez Bank Japonii. W naszym przekonaniu scenariusz mało realny w perspektywie I półrocza 2015 r., co jednak nie przeszkadza w korekcyjnym ruchu na rynku jena. W szerszym ujęciu jen będzie raczej „bierną” walutą z zestawieniu z innymi walutami, o czym wspominaliśmy w raporcie tygodniowym.

Poniższy przebieg dla stóp procentowych dla par z JPY za ostatnie 10 dni, pokazuje, że przez większy okres czasu JPY był silny w relacjach ze słabymi USD i GBP, a najsłabszy z mocnym CHF, a także NOK.

W kontekście możliwego umocnienia się USD w kolejnych dniach (ustawianie się pod dane makro z USA, a później być może relatywne wzmocnienie za sprawą poważnych niepokojów o Grecję), warto będzie zastanowić się nad relacją USD/JPY, która może być lustrzanym odwróceniem tendencji z ostatnich 10 dni.

Na wykresie USD/JPY widać, że na przestrzeni ostatnich 5 miesięcy pozostajemy w obszarze kilku prostokątów nałożonych na siebie. Większy ogranicza relacja (115,50 wsparcie, 122 opór), a mniejszy (119 wsparcie, 120,80 opór). Obecnie rynek znalazł mocne wsparcie przy 119, skąd wyprowadzany jest krótkoterminowy ruch wzrostowy. Ma on szanse wyjść ponad psychologiczną barierę 120, co dałoby impuls do przyspieszenia ruchu.

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.