Jak wynika z dotychczasowych doniesień, mimo osiągnięcia konsensusu w kilku kwestiach, punktem spornym w dalszym ciągu pozostają aspekty polityczne. Nie ulega wątpliwości, że osiągnięcie kompromisu w tej sprawie byłoby ważnym krokiem w kierunku stabilizacji sytuacji w regionie. Zdaniem ekonomistów, zgoda Teheranu na zamrożenie programu nuklearnego mogłaby dodatkowo przyczynić się do zniesienia sankcji na eksport ropy naftowej z Iranu, co w znaczący sposób wpłynęłoby na aktualną wycenę czarnego złota.

Termin zakończenia negocjacji i podpisania wstępnego porozumienia upływa jednak już dzisiaj w nocy.

Podczas dzisiejszej sesji uwagę inwestorów po obu stronach Oceanu przyciągnie publikacja danych obrazujących dynamikę inflacji HIPC (prognoza -0.1% r/r) i stopę bezrobocia (prognoza 11.2%) w strefie euro. Popołudniu zza Oceanu napłyną natomiast informacje o wysokości indeksu Chicago PMI (prognoza 51.5 pkt) oraz wskaźnika zaufania konsumentów Conference Board (prognoza 96 pkt).