"Zwyczajne walne zgromadzenie mBanku S.A. nie podjęło uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014, w wyniku zmiany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy kolejności realizacji porządku obrad i podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach XXVIII zwyczajnego walnego zgromadzenia mBanku S.A." - głosi komunikat.

Wcześniej bank informował, że zarząd przedłoży akcjonariuszom wniosek o wypłatę dywidendy z zysku banku za 2014 rok, z zastrzeżeniem łącznego spełnienia się następujących warunków: w zaudytowanych sprawozdaniach finansowych mBanku za I półrocze 2015 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) będzie co najmniej na poziomie 15,5%, a wynik netto mBanku wyniesie co najmniej 250 mln zł, podał bank. Na dywidendę zostanie przekazana kwota 717,57 mln zł, tj. 17 zł na jedną akcję.

Z zysku za 2013 rok bank przeznaczył na dywidendę 716,98 mln zł, tj. 17 zł na akcję.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 117,98 mld zł na koniec 2014 r.