Podmioty podpisały ważną deklarację dotyczącą wsparcia procesu edukacji kadr uczelni. Zgodnie z porozumieniem, Thales dofinansuje Program Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych, prowadzony przez PW.

Porozumienie zostało podpisane w obecności przedstawicieli Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa, a także przedstawicieli firmy Thales. Program zakłada realizację badań w zakresie technologii rakietowych, które mają być prowadzone w kilku międzywydziałowych interdyscyplinarnych zespołach Politechniki Warszawskiej. Polscy doktoranci będą również szkoleni  w laboratoriach firmy Thales we Francji.

- Uczelnia skupia wielu utalentowanych doktorantów. Praktyczna implementacja ich kompetencji będzie pierwszorzędnym zadaniem we współpracy z firmą Thales – podkreślił Paweł Piotrowski, prezes Thales Polska.

>>> Czytaj także: Rynki wschodzące stygną. To grozi kolejnym globalnym szokiem deflacyjnym