Korporacja podtrzymała prognozę eksportu na poziomie 9,0 proc. wzrostu w całym 2015 r.

"Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w lutym oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w lutym eksport z Polski wyniósł 13,053 mld euro. Był więc o 3,1% mniejszy niż w styczniu i jednocześnie o 5,3 proc. większy niż w lutym 2014 r." - czytamy w komunikacie.

Liczony w złotych eksport wyniósł 54,16 mld, tj. o 6,1 proc. mniej niż w styczniu i równocześnie o 4,6 proc. więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

"Lutowy spadek obrotów jest zjawiskiem typowym. Stanowi on korektę po zazwyczaj wyższym styczniu (kiedy realizowane są większe dostawy dóbr zaopatrzeniowych). Myśląc o zmniejszeniu obrotów w lutym wypada też pamiętać o krótszym w tym miesiącu czasie pracy. (...) W naszych kalkulacjach zakładamy, że widoczne są już efekty poprawy koniunktury u naszych głównych partnerów oraz szerszego otwarcia na towary z Polski odbiorców z krajów bardziej egzotycznych. Wskazują na to wyniki przemysłu i dane o obrotach handlu hurtowego. W konsekwencji roczna dynamika eksportu może zmniejszyć się jedynie nieznacznie, z 5,7 proc. w styczniu, do 5,3 proc. w lutym" - czytamy dalej. 

>>> Czytaj też: Miliard złotych na promocję współpracy międzynarodowej poprawi polski eksport?

Korporacja oczekuje, że w okresie luty - kwiecień 2015 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 5,1 proc. w euro, a w wymiarze złotowym o 3,5 proc.

"Aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2015 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu do kwoty 171,9 mld euro, co stanowić będzie wynik o 9,0 proc. wyższy niż w roku 2014. W ujęciu złotowym eksport w roku bieżącym powinien zamknąć się kwotą 705,5 mld, co odpowiadać będzie wzrostowi o 6,9 proc. w stosunku do wyników wypracowanych w roku 2014" - prognozuje KUKE.

Według KUKE, znaczące zwiększenie dynamiki eksportu opierać się będzie na postępującej poprawie koniunktury na rynku europejskim oraz, w drugiej połowie roku, na długo oczekiwanej normalizacji sytuacji u naszych wschodnich partnerów. Wspomniane czynniki jeszcze silniej oddziaływać będą w roku 2016 - ich wpływ będzie bowiem widoczny w statystykach wszystkich miesięcy. W związku z tym dynamika eksportu ulec powinna ponownej poprawie do 11,6 proc. w statystykach prowadzonych w euro.

"Oznaczać to będzie wypracowanie sprzedaży zagranicznej sięgającej 191,9 mld euro. W statystykach złotowych eksport w roku 2016 prognozowany jest na 766,5 mld, co oznaczać będzie wynik o 8,6% wyższy niż w roku 2015" - podsumowuje Korporacja.