"Zarząd giełdy postanawia: określić dzień 1 kwietnia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Bio Planet S.A., o wartości nominalnej 1 zł każda" - głosi komunikat.

Bio Planet jest liderem rynku polskiego w zakresie konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej. Firma od blisko 10 lat paczkuje certyfikowane produkty ekologiczne w zakładzie konfekcjonowania w Wilkowej Wsi. W ofercie posiada ponad 1.600 produktów umożliwiających kompleksowe zaopatrzenie każdego odbiorcy oferującego żywność bio.