Według analityków UBS, przy obecnym poziomie notowań rynkowych, tylko na akcjach PKO Banku Polskiego można zarobić. Według ich szacunków kurs akcji PKOBP może wzrosnąć nawet o ¼ .

Największy potencjał spadkowy (4,4 proc.) mają akcje Banku Zachodniego WBK.

Banki: Rekomendacje UBS z 30 marca 2015 r.
rekomendacja cena docelowa potencjalny spadek/wzrost
stara      nowa     stara      nowa    zmiana w proc. cena rynkowa*   w proc.
PKOBP kupuj kupuj 41,00 42,00 2,4 33,55 25,2
PEKAO neutralnie neutralnie 171,00 181,00 5,8 184,00 -1,6
BZWBK neutralnie neutralnie 346,00 328,00 -5,2 343,20 -4,4
*rynkowa cena zamknięcia z dnia wydania rekomendacji