"Ta oferta publiczna to dla nas ogromna satysfakcja, jej wynik przerósł nasze pierwotne oczekiwania. Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0 wydzielony w MCI.PrivateVentures FIZ sprzedał wszystkie oferowane akcje po maksymalnej cenie, a popyt na nie zgłaszany przez inwestorów kilkukrotnie przekroczył wielkość oferty" - powiedział Cezary Smorszczewski, prezes MCI Capital TFI oraz wiceprezes Private Equity Managers, odpowiedzialny za upublicznienie spółki, cytowany w komunikacie.

"Co więcej, z pewnością wartym podkreślenia jest fakt, że w ciągu ostatnich dwóch lat na głównym parkiecie GPW tylko w przypadku czterech spółek zanotowano sprzedaż akcji po cenie maksymalnej i żadna z tych spółek od czasu debiutu nie była notowana poniżej tej ceny" - dodał.

W trakcie subskrypcji inwestorzy instytucjonalni złożyli łącznie 56 zapisów na 305 473 akcji, w transzy otwartej złożono zapisy na 460 953 akcji. Stopa redukcji zapisów złożonych w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 90,23%. Ostatecznie inwestorom indywidualnym przydzielono 45 045 akcji a dużym inwestorom indywidualnym 61 345 akcji. W ramach przeprowadzonej oferty akcje sprzedawane trafiły do 1 769 inwestorów, w tym 1 713 inwestorów indywidualnych.

"Sukces oferty publicznej akcji PEManagers, a w konsekwencji obecność na warszawskiej giełdzie, z jednej strony zapewni nam jeszcze większą rozpoznawalność na świecie, a z drugiej rozszerzy nasze możliwości pozyskiwania kapitału poza grupą kapitałową MCI Management. Jest to dla kolejny krok w kierunku zbudowania najpierw europejskiej a następnie globalnej firmy zarządzającej aktywami typu private equity" - wskazał Smorszczewski.

Oferta publiczna akcji spółki zakładała sprzedaż do 411.863 akcji stanowiących 12,35% udziału w jej kapitale zakładowym. Sprzedającym akcje był subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. wydzielony w MCI.PrivateVentures FIZ. Cena sprzedaży wyniosła 111 zł, co ustanowiło wartość całej oferty publicznej na poziomie 45,7 mln zł.

Zgodnie z harmonogramem, pełne rozliczenie transakcji ma nastąpić 1 kwietnia br., zaś przewidywany termin debiutu giełdowego spółki to 9 kwietnia br.

Private Equity Managers S.A. to spółka dominująca w grupie kapitałowej zajmującej się zarządzaniem portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych z udziałem MCI. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy Private Equity Managers S.A. inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE.