Umowa obejmuje przeprowadzenie badań toksykologicznych i farmakologii bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi ICH oraz w standardzie DPL, a także syntezę chemiczną badanego związku na dużą skalę w zgodzie ze standardami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (DPP).

Celem projektu SEL24 jest stworzenie innowacyjnego leku przeciwnowotworowego, celującego w kinazy PIM oraz FLT3, znajdującego zastosowanie w leczeniu w szczególności ostrej białaczki szpikowej (AML), ale również chłoniaków nieziarniczych oraz szpiczaka mnogiego.

„Rozpoczęcie badań bezpośrednio poprzedzających wprowadzenie naszego związku do fazy klinicznej stanowi istotny kamień milowy zarówno dla rozwoju projektu SEL24, jak i całej Selvity. Wielkimi krokami zbliżamy się do momentu, w którym będziemy mogli zaoferować pacjentom chorym na ostrą białaczkę szpikową potencjalnie przełomową kurację" – powiedział członek zarządu i dyrektor naukowy Selvity dr Krzysztof Brzózka.

Aptuit  z siedzibą w Weronie jest wiodącym dostawcą zintegrowanych usług przygotowujących związki do wprowadzenia do badań klinicznych.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.