Adam Siwek z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa powiedział, że instytucja ta otrzymała pismo od rosyjskiego ambasadora, zezwalające na ekshumację rosyjskich żołnierzy pochowanych na terenie województwa małopolskiego. Wśród tych miejsc jest równeż wymieniony Nowy Sącz - stwierdził Adam Siwek.

Pozostałe mogiły o których mowa w stanowisku rosyjskiej ambasady znajdują się m.in. w podsądeckim Paszynie, Lipnicy Małej, Chyżnem i Kluszkowcach. W sumie chodzi o 9 takich miejsc. Jak dodaje Adam Siwek, najlepszym miejscem dla wszystkich ekshumowanych szczątków będą kwatery wojenne na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. Już wcześniej zapewniano, że wszystko dobędzie się z zachowaniem pełnego szacunku, przy obecności duchownych kościoła prawosławnego.

Walka o rozbiórkę pomnika Armii Czerwonej w Nowym Sączu trwa od ponad 20 lat. W 1992 roku ówczesna rada miasta zobowiązała prezydenta do przeprowadzenie tej operacji. Jak dotąd to zobowiązanie nie zostało wypełnione.