"KNF oczekuje przedłożenia stanowiska zarządu banku oraz rady nadzorczej banku w zakresie zalecenia. O powyższych stanowiskach bank poinformuje w osobnych raportach" - czytamy w komunikacie.

PKO Bank Polski podał jednocześnie, że przyjął w nowym brzmieniu "Zasady zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym w PKO Banku Polskim oraz w grupie kapitałowej PKO Banku Polskiego", które obejmują swym zakresem między innymi kwestie polityki dywidendowej.

"Ogólnym założeniem polityki dywidendowej banku jest stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania bankiem i grupą kapitałową banku, stosownie do określanych w oparciu o przyjęte kryteria możliwości finansowych banku i grupy kapitałowej banku. Celem polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury funduszy własnych banku i grupy kapitałowej banku z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu, potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej" - czytamy dalej. 

>>> Czytaj też: Wzrost PKB sięgnie 4 proc.? Zobacz, co czeka polską gospodarkę

Jak podano, polityka dywidendowa zakłada możliwość realizowania wypłat z zysku banku dla akcjonariuszy w długim terminie w kwocie nadwyżki kapitału powyżej minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej, z uwzględnieniem dodatkowego zabezpieczenia kapitałowego.

"Polityka dywidendowa uwzględnia czynniki związane z działalnością banku i spółek grupy kapitałowej, a w szczególności wymogi i rekomendacje nadzorcze w zakresie adekwatności kapitałowej. Wskaźniki adekwatności kapitałowej określające kryteria dywidendowe wynoszą:

- łączny współczynnik kapitałowy powyżej 12,5 proc. oraz

- współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 powyżej 12 proc.

Warunkiem wejścia w życie zasad jest zatwierdzenie ich przez radę nadzorczą banku" - podano również.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r.