"Na podstawie (…) uchwały bank wypłaci dywidendę za 2014 r. w łącznej wysokości 520 400 000,00 zł, tj. w kwocie 4,00 zł brutto na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy wyznaczono na 20 kwietnia 2015 r., natomiast terminem wypłaty dywidendy jest 5 maja 2015 r., podano również.

Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez bank, tj. 130,1 mln akcji.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 99,86 mld zł na koniec 2014 r.