Jak podano w raporcie strata netto za 2014 rok wynika głównie z rozpoznania kosztów finansowych okresu, które wyniosły 48,19 mln euro.

Zysk operacyjny wyniósł 25,96 mln euro wobec 194,04 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody sięgnęły 75,18 mln euro w 2014 r. wobec 66,88 mln euro rok wcześniej.

Podane porównywalne wyniki finansowe za 2013 rok są danymi przekształconymi (2013 restated) i różnią się zdecydowanie wobec raportowanych pierwotnie za ten okres (2013 reported) na poziomie przychodów (145,89 mln euro pierwotnie) i wyniku operacyjnego (strata rzędu 164,32 mln euro pierwotnie).

Orco Property Group jest inwestorem, deweloperem oraz zarządcą aktywów działającym na środkowoeuropejskim rynku nieruchomości i usług hotelarskich. Działa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, koncentrując się na rynku czeskim, węgierskim, polskim, rosyjskim, chorwackim, niemieckim i słowackim. Siedziba główna Orco Property Group mieści się w Luksemburgu.