"Nabywanie akcji własnych spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2016 r. Nabywanie akcji własnych spółki może następować za cenę nie niższą niż cena nominalna jednej akcji spółki i nie wyższą niż 100 zł za jedną akcję spółki" - czytamy w uchwale walnego zgromadzenia.

Akcje własne spółki mogą zostać nabyte w celu: ich umorzenia; finansowania transakcji inwestycyjnych spółki, w szczególności w celu dalszej odsprzedaży w procesach przejęcia i akwizycji; realizacji przyszłych systemów motywacyjnych, podano również.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2013/2014 (1 października 2013 - 30 września 2014) skonsolidowane przychody spółki wyniosły 500,90 mln zł.