"Transakcja zostanie zawarta pod pewnymi warunkami ujętymi w umowach dotyczących odwrotnego przejęcia. (…) Zamknięcie transakcji odwrotnego przejęcia 'reverse merger' planowane jest w przeciągu kilku tygodni. W efekcie Florida Investments Corp. poprzez emitenta, pod nazwą Florida Investments S.A. notowana będzie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (na rynku NewConnect)" - podano w komunikacie.

NWZ IPO podjęło uchwały w sprawie zmiany nazwy spółki na "Florida Investments S.A.", wybrało nowych członków rady nadzorczej oraz podjęło uchwały dot. scalenia akcji.

"Na kolejnym walnym zgromadzeniu emitenta planowane są uchwały dotyczące nowej emisji akcji, które w większości zostaną skierowane do udziałowców Florida Investments Corp. w związku z planowaną transakcją odwrotnego przejęcia" - czytamy w informacji.

Florida Investments Corp. obsługuje procesy inwestycyjne w zakresie nieruchomości mieszkaniowych na Florydzie w USA. Zakres obsługi inwestycyjnej obejmuje: wyszukanie atrakcyjnych nieruchomości (bieżący przegląd rynku wtórnego, udział w aukcjach nieruchomości); zakup nieruchomości (negocjacje, inspekcja techniczna, zamkniecie transakcji); remont i modernizacja nieruchomości; zarządzanie nieruchomością, sprzedaż lub wynajem.

Inwestycje odbywają się poprzez spółki celowe (SPV), których inwestorami są zamożne osoby fizyczne i osoby prawne. Florida Investments Fund Corp. specjalizuje się w dwóch regionach: Południowa Floryda (metropolie: Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach), Zachodnia Floryda (metropolie: Tampa, St. Petersburg).

IPO S.A. od 2007 roku jest firmą consultingową wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia 2010 roku jest notowana na rynku NewConnect.