"Zawarcie umowy ostatecznej sprzedaży nieruchomości oraz innych praw i aktywów objętych umową jest uzależnione od spełnienia szeregu typowych warunków, z których najważniejsze to uzyskanie: (i) interpretacji podatkowych oraz (ii) pewnych dokumentów z banku finansującego potwierdzających spłatę kwoty zaciągniętego kredytu. Sprzedający ma również prawo do rozwiązania umowy w przypadku, gdy kupujący nie otrzyma ubezpieczenia tytułu" - czytamy w komunikacie.

Umowa nie zawiera żadnych specyficznych warunków charakterystycznych poza wskazanymi w jej treści warunkami zawieszającymi i nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, podano także.

Grupa GTC jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie.