Umowa z syndykiem masy upadłości PNOS została podpisana 31 marca br. "Ostateczna cena zakupu Przedsiębiorstwa wraz z przejętymi należnościami i nasionami ze zwrotów wyniosła 13,517 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Większość środków finansowych na przejęcie PNOS została przez Hortico pozyskana w formie 10-letniego kredytu inwestycyjnego, uzyskanego od ING Banku Śląskiego.

"Przejęcie finansujemy w większości kredytem bankowym, jednak bierzemy pod uwagę emisję akcji, w celu częściowego refinansowania transakcji. Nasza ostateczna decyzja zależeć będzie od warunków rynkowych. W mocy pozostają także nasze plany przejścia na rynek główny GPW w 2015 roku" - powiedział prezes Hortico Paweł Kolasa, cytowany w komunikacie.

Od lipca ub.r. spółka zależna Hortico - Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo - dzierżawiła majątek PNOS i prowadziła działalność na jego bazie. Zgodnie z warunkami umowy sprzedaży PNOS, działalność operacyjna PNOS będzie kontynuowana przez Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo, które pozostaje dzierżawcą PNOS.

W grudniu 2014 roku oferta Hortico zostało wybrane w przetargu publicznym na zakup PNOS. Cena zaoferowana przez spółkę wyniosła 13,065 mln zł. Zgodnie z warunkami przetargu, finalizacja przejęcia miała nastąpić do 11 kwietnia br

"Grupa Hortico, z uwzględnieniem działalności PNOS, zakłada osiągnięcie w 2015 roku przychodów ze sprzedaży na poziomie 95,1 mln zł (wzrost o blisko 19%), wyniku EBIT sięgającego 7,2 mln zł (wzrost o 31,3%), zysku EBITDA przekraczającego 8,5 mln zł (wzrost o blisko 36%) oraz zysku netto w wysokości 5,4 mln zł (wzrost o 40,7%). Do wzrostu wyników, oprócz pełnego włączenia działalności PNOS do grupy Hortico, ma przyczynić się także dalszy rozwój organiczny spółki" - napisano także w materiale.

Grupa kapitałowa Hortico jest jednym z czołowych graczy na polskim rynku hurtowej i detalicznej sprzedaży artykułów ogrodniczych. Spółka zadebiutowała na NewConnect pod koniec stycznia 2011 roku, od czerwca 2013 roku wchodzi w skład segmentu NCLead.