Konwencja uwzględnia najnowsze standardy w dziedzinie wymiany informacji w materii podatkowej, podkreśla komunikat watykański. Pozwoli ona na wywiązanie się z obowiązku podatkowego obywateli włoskich, prowadzących działalność finansową w instytucjach Stolicy Apostolskiej.

Watykan wyjaśnia, że porozumienie nie ma nic wspólnego z umowami zawartymi niedawno przez Włochy ze Szwajcarią, Liechtensteinem i Republiką San Marino, ponieważ po dokonaniu zasadniczych reform nie jest on tzw. rajem podatkowym.

Przypomina się jednocześnie, że na mocy Paktów Laterańskich z 1929 roku, zwolnione są z podatków eksterytorialne nieruchomości Watykanu, jak rzymskie bazyliki oraz papieska rezydencja w Castel Gandolfo pod Rzymem.

>>> Czytaj też: VAT mniejszy, ale budżet cały. Wpływy z podatku utknęły w portach