"Spodziewamy się poprawy wyników finansowych w 2015 roku. Głównym czynnikiem, który wpłynie na nasze wyniki, będą skutki dewaluacji hrywny w latach 2014-2015" - powiedział Lissitsa w rozmowie z ISBnews.

Dodał, że istotna dewaluacja hrywny w całym 2014 r. oraz w I kw. br. miała pozytywny wpływ na przychody ze sprzedaży w 2015 r. pozostałości kukurydzy uprawianej w 2014 roku - na początku tego roku IMC miało ok. 450 tys. ton kukurydzy pochodzącej ze zbiorów 2014 r.

"Po drugie, zakładając, że w 2015 r. stopień dewaluacji hrywny będzie mniejszy niż w 2014 r., walutowe bezgotówkowe straty, czyli strata niepieniężna związana z różnicami kursowymi wynikającą z przeszacowania przez IMC dolarowego długu spółek zależnych, będą zdecydowanie niższe. Pozwoli to zakończyć 2015 r. z pozytywnym wynikiem na poziomie zysku netto" - powiedział prezes.

Lissitsa poinformował, że sprzedaż i dostawy do odbiorców zapasów kukurydzy ze zbiorów 2014 r. idą zgodnie z planem. Z około 450 tys. ton zapasów na początek 2015 r. zakontraktowane jest 300 tys. ton.

Spółka jest także w pełnej gotowości do startu wiosennej kampanii siewnej (zakupione nawozy, środki ochronne, przygotowany sprzęt), która rozpocznie się w najbliższych dniach.

Wyniki za 2014 r. IMC opublikuje 16 kwietnia br.

Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.