"Zarząd Alior Bank S.A. informuje o dokonaniu w dniu 31 marca 2015r. emisji 192 950 sztuk obligacji podporządkowanych, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 000 zł każda o łącznej wartości nominalnej 192 950 000 zł. Cena emisyjna każdej obligacji serii G jest równa jej wartości nominalnej" - czytamy w komunikacie.

Oprocentowanie obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6M plus stała marża w wysokości 3,50%, a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji w dniu 31 marca 2021 r. Bank zamierza również wprowadzić obligacje serii G do notowań na Catalyst, podał również bank.

Wcześniej, pod koniec lutego, wiceprezes Alior Banku Witold Skrok poinformował agencję ISBnews , że bank rozpoczął proces pozyskiwania długu podporządkowanego i wysłana została do inwestorów informacja o planie przeprowadzenia emisji na 250-300 mln zł. Według Skroka, to emisja przede wszystkim ma posłużyć na sfinansowanie zakupu Meritum Banku, a na działalność biznesową bank będzie potrzebował około jednej trzeciej tej kwoty.

W lutym br. Alior Bank zamknął transakcję nabycia 97,9% akcji Meritum Bank ICB (stanowiących 95,0% ogólnej liczby głosów) za 352,54 mln zł i ogłosił zamiar połączenia.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.